Contacteer ons

De investeringsaftrek

De regeling van de investeringsaftrek gaat al enkele jaren mee. De maatregel is ontstaan om investeringen aan te moedigen door een extra fiscaal voordeel in te bouwen. Aangezien de overheid omwille van de voortschrijdende coronacrisis heeft beslist het percentage van deze aftrek opnieuw te verhogen, leek het ons een geschikt moment om de regeling nog eens toe te lichten.

De investeringsaftrek is van toepassing voor eenmanszaken, vrije beroepers en kleine ondernemingen (volgens art.15 § 1 – 6 WVV) en maakt het extra interessant om te investeren in vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen, afschrijfbaar zijn en 100% beroepsmatig zijn. Voor elk actief dat aan deze voorwaarden voldoet, kan een bepaald percentage van de aankoopprijs extra afgetrokken worden van het belastbare resultaat bij afsluiting van het boekjaar. Let op: personenwagens zijn van deze regeling uitgesloten.

Indien er geen of onvoldoende belastbare basis is aan het einde van het boekjaar, kan (een deel van) de investeringsaftrek éénmalig worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Voor 2019 werd er voorzien in een uitzondering op deze regel: de Corona III – wet maakt het mogelijk om de in 2019 gecreëerde investeringsaftrek een extra jaar over te dragen.

In 2018 en 2019 bedroeg deze investeringsaftrek al 20%, maar vanaf begin dit jaar stond ze terug op het oorspronkelijk niveau van 8%. Voor digitale en energiebesparende investeringen was dit oorspronkelijk niveau 13,5%. Voor investeringen in beveiliging bedroeg dit 20,5%.

Omwille van de coronacrisis heeft de ministerraad van 12 juni 2020 beslist om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen gefactureerd en betaald in de periode van 12 maart tot 31 december 2020 voor alle hierboven genoemde investeringen. De Federale Regering heeft nadien, op 6 november 2020, beslist om deze verhoogde aftrek verder door te trekken tot eind 2022. 

Voor specificaties voor de uitvoering van deze aftrek in uw dossier, kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.


Tot binnenkort,

Het Eskofin-team.


Gepubliceerd op: 22/09/2020

Update op: 17/11/2020

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten