Contacteer ons

Personenbelasting 2019

Geachte heer, geachte mevrouw,

 

Om uw aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2020, inkomsten 2019 voor u af te werken, geven wij u graag een leidraad mee in verband met documenten en attesten die u (indien van toepassing) aan ons dient te bezorgen.

We kunnen reeds een aantal documenten online raadplegen, maar voor de volledigheid van uw dossier, bezorgen we U een overzicht van de documenten die we eventueel zouden nodig hebben.

 

Inkomstenfiches :

·       Inkomstenfiche lonen en bezoldigingen, vakantiegeld

·       Inkomstenfiche(s) van vervangingsinkomens zoals o.m. werkloosheidsuitkering, uitkering ziekteverzekering, …, inkomstenfiche van ontvangen pensioenen.

·       Overzicht van ontvangen intresten uit buitenlandse beleggingen en financiële rekeningen.

Woningen/onroerende inkomsten :

·       Overzicht van de onroerende goederen (ook buitenlandse onroerende goederen) + aanslagbiljet(ten) onroerende voorheffing van de eigendom(men)

·       Basisattest bij nieuwe of geherfinancierde hypothecaire lening, dit hebben jullie eventueel ontvangen via mail of bankuittreksels.

·       Jaarlijks betalingsattest (kapitalen & intresten) hypothecaire leningen + groene lening

·       Attest betaalde premie voor individuele levensverzekering  en/of schuldsaldoverzekering

·       Overzicht huurinkomsten van verhuring voor beroepsdoeleinden aan personen die het gebouw gebruiken voor beroepsdoeleinden of een deel van het gebouw.   (bedrag van de te ontvangen huurgelden + identiteit van huurder(s)

Aftrekbare bestedingen

·       Attest voor pensioensparen

·       Attest dienstencheques

·       Attesten voor betaalde bedragen voor kinderopvang, jeugdkampen, sportkampen

·       Attesten betaalde fiscaal aftrekbare giften

·       Bankuittreksel waarop de ontvangen dividenden en betaalde onroerende voorheffing vermeld zijn (ontvangen in 2019)

Overige nodige documenten

·       Betalingsbewijzen van de betaalde onderhoudsgelden + identiteit ontvanger
Een kopie van alle rekeninguittreksels m.b.t. de gedane betalingen en een kopie van de geregistreerde EOT (echtscheiding onderlinge toestemming), uitspraak van de rechtbank of geregistreerde akte waaruit blijkt hoe de onderhoudsgelden werden bepaald.

·       Opgave bedrag van de ontvangen onderhoudsgelden

·       Attesten met betrekking tot het plaatsen van dakisolatie.  Vervolledigen met de facturen en betalingsbewijzen

·       Rekeninguittreksels gedane voorafbetalingen

Zelfstandigen

·       Attest betaalde Sociale bijdragen

·       Attest betaalde aanvullende premie Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)

·       Overzicht betalingen gewaarborgd inkomen

·       Attesten afbetaling leningen voor beroepsdoeleinden

·       Ontvangen fiches 281.50 i.v.m. verkregen commissies of erelonen


Zou het mogelijk zijn om aan ons door te geven als er eventueel een wijziging is in de gezinssituatie. Gelieve ons de geboortedatums te bezorgen van de kinderen die nog ten laste zijn en gelieve bij kinderen die nog studeren en een vakantiejob gedaan hebben in 2018 een bewijs van de ontvangsten toe te voegen zodat we kunnen nakijken of de kinderen nog ten laste blijven.

Zou u ons ook op de hoogte kunnen brengen indien u buitenlandse rekeningen of inkomsten heeft.   Behoudens uw bevestiging, gaan we er van uit dat u er geen heeft.

 

Sommige punten in deze checklist zijn misschien niet van toepassing voor u. Gelieve de zaken die wel van toepassing zijn aan Uw dossierbeheerder te bezorgen uiterlijk 15/07/2020 teneinde ons in staat te stellen uw aangifte tijdig te kunnen voorbereiden.

 

Mocht u hierbij nog vragen hebben kunt u mij hiervoor steeds contacteren.

 

Met vriendelijke groeten,

  

Uw dossierbeheerder

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten