Contacteer ons

Update steunmaatregelen: hervorming overbruggingsrecht, Vlaams Beschermingsmechanisme 3 en culturele activiteitenpremie

Beste klant,

Bij de start van dit nieuwe jaar willen we jullie eerst en vooral een goede gezondheid toewensen. Alsook een beter zakelijk jaar als het voorgaande. Maar alvorens het beter kan gaan, krijgen we eerst nog wat meer van hetzelfde. Zo ook enkele nieuwe broodnodige steunmaatregelen.

 

1.       Hervorming Crisis-overbruggingsrecht

Voor het eerste kwartaal van 2021 heeft men het systeem van het crisis-overbruggingsrecht opnieuw hertekend. Voor zelfstandigen die in december nog recht hadden op het dubbel overbruggingsrecht, blijft dit ook van toepassing voor januari. Nadien zullen zij beroep kunnen doen op één van de vier nieuwe types overbruggingsrecht. Voor alle andere zelfstandigen zijn deze vier types al vanaf 01/01 van toepassing.

Type 1: Gedwongen onderbreking

Dit type geldt voor alle verplicht gesloten zelfstandigen vanaf februari en vervangt het dubbel overbruggingsrecht. Een nieuwe belangrijke voorwaarde is dat alle activiteiten volledig moeten onderbroken worden. Indien u alternatieve activiteiten uitoefent zoals bijvoorbeeld take-away, zal u niet meer in aanmerking komen voor dit type overbruggingsrecht. De uitkering bedraagt 1.614,10 euro voor zelfstandigen met gezinslast en 1.291,69 euro voor zelfstandigen zonder gezinslast. Voor zelfstandigen die een verminderde sociale bijdrage betalen, is de helft van de voorgaande bedragen van toepassing.

Type 2: Omzetdaling

Dit type kan van toepassing zijn op eender welke sector, indien men een omzetdaling van 40% kan aantonen. Deze omzetdaling dient aangetoond te worden in de maand voorafgaand aan de periode van aanvraag, en dit ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Om dit type crisis-overbruggingsrecht aan te vragen voor januari, dient men dus de omzet van 12/2020 te vergelijken met de omzet van 12/2019.

Type 3: Korte onderbreking quarantaine

Voor zelfstandigen die minstens zeven opeenvolgende dagen hun activiteit moeten onderbreken omwille van een quarantaineverplichting. De uitkering varieert afhankelijk van het aantal dagen onderbreking en de eventuele gezinslast.

Opgelet: dit is niet van toepassing wanneer u terugkeert van een reis, aangezien dat niet als overmacht erkend wordt.

Type 4: Zorgen voor een kind

Bij onderbreking van zeven dagen (niet opeenvolgend) gedurende één kalendermaand, heeft men recht op dit type overbruggingsrecht. De uitkering varieert afhankelijk van het aantal dagen onderbreking.

Klassiek overbruggingsrecht

Voor faillissementen, gedwongen onderbreking en stopzetting wordt ook de toegang tot het klassiek overbruggingsrecht versoepeld:

-          Starters komen al in aanmerking van zodra ze twee kwartalen sociale bijdragen betaald hebben (vroeger vier)

-          Beperkte cumul mogelijk met andere vervangingsinkomsten

-          Pensioenrechten zullen kunnen opgebouwd worden

Contacteer uw sociaal secretariaat bij verdere vragen. Bij uw dossierbeheerder kan u terecht voor de aan te tonen cijfergegevens.

 

2.       Vlaams Beschermingsmechanisme 3.0

Sinds 04/01 kan u een aanvraag doen voor het verkrijgen van de derde premie van het ‘Vlaams Beschermingsmechanisme’.

De voorwaarde hiervoor is opnieuw een omzetdaling van 60% in de periode 16/11 tem 31/12/2020 ten opzichte van dezelfde referentieperiode vorig jaar.

Verplicht gesloten sectoren dienen de omzetdaling niet aan te tonen. Voor de overige sectoren is een staving wel verplicht.

De premie bedraagt 10% van de omzet (exclusief btw) tijdens dezelfde periode in 2019. Voor iemand actief in bijberoep kan 5% verkregen worden. Voor starters wordt de omzet vergeleken met de cijfers uit het financieel plan.

Bij de aanvraag zal de omzet van zowel de gekozen referentieperiode als van kwartaal 4 2019 doorgegeven dienen te worden. U kan voor deze cijfers uw dossierbeheerder contacteren.

Er is ook opnieuw een minimumpremie voorzien van 1.000 euro en maxima van 11.250 tot 60.000 euro, afhankelijk van het aantal werknemers actief in uw zaak.

De aanvraag kan u doen tem 15/02 via de website van Vlaio:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-3

 

3.       Specifieke steunmaatregel cultuursector

De culturele activiteitenpremie kan aangevraagd worden door Vlaamse ondernemingen actief in de cultuursector die een evenement plannen in de periode van 1/09/2020 tot 31/05/2021.

Er zijn enkele voorwaarden die vervuld dienen te zijn:

-          Het event is publiek gecommuniceerd en publiek toegankelijk

-          Het is afgebakend in tijd en ruimte

-          De activiteit wordt beïnvloed door de coronamaatregelen

-          Er worden minstens twee cultuurwerkers tewerk gesteld en deze worden correct vergoed

De subsidie dient ter ondersteuning van de organisatie van deze evenementen en bedraagt minimaal 2.000 euro en maximaal 20.000 euro.

De aanvraag kan gebeuren via volgende link: De culturele activiteitenpremie | Departement Cultuur, Jeugd & Media (vlaanderen.be)


4.       Coming soon: Globalisatiepremie

De concrete voorwaarden en cijfers zijn nog niet bekend, maar de Vlaamse Regering liet wel al weten dat er een nieuwe steunmaatregel werd goedgekeurd ter extra ondersteuning van de zwaarst getroffen sectoren.

De Globalisatiepremie zal van toepassing zijn op ondernemingen die tussen 1/04/2020 en 31/12/2020 een omzetdaling van minstens 70 of 90% geleden hebben. Zij kunnen dan een premie ontvangen van 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019. De reeds uitbetaalde voorgaande premies (hinderpremie tot en met beschermingsmechanisme) zullen van dit bedrag afgetrokken worden.

De specifieke voorwaarden voor deze premie zullen in de loop van januari bekend gemaakt worden. We houden ons eraan jullie hiervan op de hoogte te brengen.

 

Contacteer ons gerust bij verdere vragen!

 

Veel succes en tot binnenkort,

Het Eskofin-team.


Gepubliceerd op: 11/01/2021

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten