Contacteer ons

Update steunmaatregelen inzake coronavirus 20/03

Beste klant,

De voorbije week heeft de overheid weer enkele nieuwe maatregelen genomen om de getroffen ondernemers te ondersteunen. Volgende punten zijn een aanvulling op ons blogbericht van vorige week.

1)     Inzake technische werkloosheid (personeel)

Voor de zaken waarvoor slechts een gedeeltelijke sluiting wordt opgelegd (bijvoorbeeld de detailhandel) of die ondanks de verplichte sluiting toch nog beperkte diensten kunnen aanbieden (bijvoorbeeld een restaurant wordt tijdelijk take away) kan eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. Hierbij kunnen werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen. De bedrijven die dit aanvragen dienen ook geen verdere staving van overmacht in te dienen, aangezien het gaat om een opgelegde sluiting door de overheid. Zij kunnen de aangifte dus gewoon elektronisch doen bij de RVA ( www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Naar alle online diensten > Tijdelijke werkloosheid).

Voor bedrijven die geen verplichte sluiting ondergaan, maar geen werk meer hebben voor (een deel van) hun personeel aangezien hun klanten/leveranciers verplicht sluiten, kan ook tijdelijke werkloosheid door overmacht aangevraagd worden. Hierbij moet wel een motiveringsdossier opgemaakt worden om de onmogelijkheid tot tewerkstelling aan te tonen. Dit geldt als:

-        Telewerk en social distancing niet mogelijk zijn

-        Je toeleverancier bent voor een getroffen sector

-        Je werknemers door de arts in quarantaine werden geplaatst

-        Je als werkgever nog niet erkend bent als onderneming in moeilijkheden

Om de enorme toestroom aan aanvragen op te vangen heeft de overheid beslist om voorlopig een forfaitair bedrag toe te kennen van 1.450,00 euro aan technisch werkloze werknemers. Eventuele tekorten zullen later dan bijgepast worden. De technisch werklozen kunnen tevens genieten van een maand vrijstelling van water- en energiefactuur.

Werknemers die tijdelijk technisch werkloos zijn, mogen met behoud van hun uitkering een job aangaan in een sector waar op dit moment extra werkkracht nodig is. Men kan een lijst met deze jobs terugvinden op de website van de VDAB.

De werkgever die nog nooit de toepassing tijdelijke werkloosheid heeft gebruikt moet zich eerst registreren als gebruiker vooraleer hij de toepassing kan gebruiken. Daarvoor neemt deze werkgever het best telefonisch contact op met de dienst Eranova via het nummer 02/511 51 51 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 7 tot 20 uur) of consulteert hij de gids op https://csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html(link is external) .

Update: Een aanvraag technische werkloosheid voor elke werknemer zal niet meer nodig zijn. Maandag zullen er door het sociaal secretariaat looncodes gecommuniceerd worden die kunnen gebruikt worden als vervanging voor deze aanvraag. Ook zullen er dan géén controlekaarten meer moeten worden afgegeven. Neem voor alle duidelijkheid contact op met je sociaal secretariaat. Je kan tijdelijke werkloosheid retroactief inboeken vanaf 13/03/2020.

2)     Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (personeel)

Hiervan is sprake wanneer u uw bedrijf niet volledig dient te sluiten, maar u een terugval in omzet merkt omdat uw klanten/leveranciers wel moeten sluiten of problemen ondervinden, of wanneer u zelf kiest om de deuren te sluiten. 

De werkgever moet een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de plaats waar de exploitatiezetel is gevestigd met vermelding van “CORONAVIRUS” als economische reden. In afwachting van een erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’, kan je voor het personeel al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid door overmacht opstarten. Je kan hierover meer info vinden op de website van de RVA.

3)     Inzake overbruggingsrecht zelfstandigen

Er is meer duidelijkheid met betrekking tot de aanvraag voor het overbruggingsrecht. We weten nu het volgende:

-        Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkend echtgenoten in maxi-statuut kunnen overbruggingsrecht aanvragen. Ook diegene die na 01/01/2019 naar hoofdberoep zijn overgestapt. Voor zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep geldt dit recht niet.

-        Je komt in aanmerking wanneer :

o   Je in de horeca werkt (ook wanneer je nog take-away organiseert)

o   Je in een sector werkt met verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting

o   Je de activiteit minstens zeven dagen onderbreekt (omzetterugval of voorzorgsmaatregelen)

o   ! Ook kappers die openblijven hebben recht op dit overbruggingskrediet. Dit geldt voor alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten, maar hun activiteit nog in beperkte mate proberen verder zetten (door take-away te organiseren, spoedherstellingen garage, kledingszaak die online verkoopt, bakker die tearoomgedeelte sluit,…)

o   ! Zorgberoepers waarvan de activiteit stilligt, maar die bijspringen in ziekenhuizen/… hebben ook recht op het overbruggingskrediet


-        Je hebt in dit geval recht op:

o   1.291,69 euro zonder gezinslast voor zowel maart als april

o   1.614,10 euro mét gezinslast voor zowel maart als april

o   Voor wie zelf beslist te sluiten gelden dezelfde vergoedingen, maar enkel voor de periode van sluiting (red. wie in april de activiteiten hervat, heeft voor die maand geen recht op een uitkering)


-        De overheid heeft de sociale secretariaten gemachtigd om deze aanvragen vereenvoudigd te kunnen indienen. Je kan hen dus contacteren om een aanvraag overbruggingsrecht op te starten

-        Belangrijk: de bestuurder mag een bezoldiging (incl VAA) blijven ontvangen gedurende deze periode van overbruggingsrecht

-        Voorwaarde: Minstens 7 dagen onderbroken activiteit. Tenzij dit kleine taken zijn om het voortbestaan van de onderneming te verzekeren (mails/telefoons beantwoorden,…)

 

4)     Uitstel diverse aangiftes en betalingen


a.      Uitstel aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI vennootschappen tot 30/04 voor aangiften met uiterste inleveringsdatum van 16/03 tot en met 30/04. Deze ondernemingen krijgen ook een extra betalingstermijn van twee maanden. Let op: deze extra betalingstermijn geldt niet voor aanslagen gevestigd voor 12/03. Deze kunnen wel een afbetalingsplan aanvragen bij het Regionaal Invorderingscentrum.

 

b.     Uitstel btw-aangiftes:

-        Aangifte februari 2020: tijd tot 06/04

-        Aangifte maart 2020: tijd tot 07/05

-        Aangifte Q1 2020: tijd tot 07/05

-        Uitzondering bij maandelijkse teruggaaf: tijd tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode

-        Klantenlisting: tijd tot 30/04

 

c.      Uitstel betaling btw en BV met twee maanden

-        Maandaangifte februari: 20/05

-        Maandaangifte maart: 20/06

-        Kwartaalaangifte Q1: 20/06

 

5)     Hinderpremie

 

Indien u uw onderneming volledig moet sluiten heeft u recht op een forfaitaire vergoeding van 4.000 euro. Als u enkel in het weekend dient te sluiten heeft u recht op 2.000 euro. Dit zijn eenmalige vergoedingen. Indien de crisis na drie weken nog aanhoudt, komt hier een forfaitaire dagvergoeding van 160 euro per dag bovenop.

 

Voorwaarden:

-        Zelfstandigen in bijberoep hebben slechts recht op deze premie indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

-        Een onderneming met verschillende vestigingen kan de hinderpremie maximaal vijf keer aanvragen.

 

Deze premie kan voorlopig nog niet aangevraagd worden, maar hier zal weldra meer info over verschijnen.

 

6)     Sectorgebonden

 

d.     Kappers

Kleinere zaken mogen op afspraak blijven opereren en schatten hierbij zelf het risico correct in. Er mag echter slechts één klant per keer binnen in het salon.

 

e.     Zelfstandigen ter plaatse

Schilders, loodgieters,… die een essentieel onderhoud/werk moeten verrichten bij een klant thuis, mogen deze werken uitvoeren. Rekening houdend met de regel van social distancing.

 

f.      Reis- en evenementensector

Bij geannuleerde evenementen/reizen is men niet verplicht deze terug te betalen. Dit mag gecompenseerd worden met verplaatsingen of vouchers.

 

g.      Essentiële winkels

Volgende winkels hoeven voorlopig de deuren niet te sluiten op voorwaarde dat zij zich houden aan de gestelde maatregelen:

-        Voedingswinkels en nachtwinkels (enkel van 7u tot 22u)

-        Apotheek

-        Krantenwinkels

-        Benzinestations

 

Uw dossierbeheerder staat paraat om u bij te staan bij al uw vragen, en u te begeleiden bij het aanvragen van deze steunmaatregelen.

 

Wij wensen u, uw familie én uw zaak het allerbeste.

 

Het Eskofin-team.

 

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten