Contacteer ons

Update steunmaatregelen: kredieten en nieuwe Vlaamse premie


1. Kredieten 


Al enkele dagen lag het voorstel op tafel om een nieuwe steunmaatregel in het leven te roepen dewelke financiële steun moet bieden aan hypotheeknemers en bedrijven die door de Coronapandemie in de problemen zouden komen. Deze maatregel heeft nu een concrete vorm gekregen en treedt in werking vanaf 1 april. 


a) Particulieren 


Indien u als particulier een uitstel van betaling wil verkrijgen, moet u eerst en vooral de impact van het virus op uw inkomsten kunnen aantonen (sluiting zaak, werkloosheid, ziekte, …). Als u dit kan aantonen voor één partner van het gezin, zijn er nog enkele andere voorwaarden die moeten voldaan zijn: 

- Het gaat over een hypotheek die aangegaan werd voor de enige eigen woning. 

- Er mag op 1 februari geen betaalachterstand geweest zijn. 

- Het vermogen mag niet meer bedragen dan 25.000,00 euro, zijnde de som van de zicht- en spaarrekeningen en de beleggingsportefeuille. Pensioenspaarproducten worden buiten beschouwing gehouden. 


Indien u aan deze voorwaarden voldoet, krijgt u een betalingsuitstel van maximaal zes maanden. Er zijn twee categorieën van uitstel: 

- Wie 1.700,00 euro of minder als netto maandelijks gezinsinkomen overhoudt, kan dit uitstel genieten zonder bijkomende intrest verschuldigd te zijn. 

- Wie niet onder de eerste categorie valt, zal na het uitstel een hoger maandbedrag betalen, inclusief rentebetalingen van de uitgestelde periode. De bank mag echter wel geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen. 


Voor loontrekkenden wordt gekeken naar het maandinkomen van februari na aftrek van de lasten voor consumenten- en hypothecaire kredieten. Alimentatie en huurinkomsten worden er dan weer bij geteld. Voor zelfstandigen wordt gekeken naar het jaarinkomen van 2019. Dit ook inclusief alimentatie en huurinkomsten en exclusief de vaste lasten van kredieten. 

Wie deze maand het uitstel aanvraagt, kan dit verkrijgen tot maximaal 31 oktober. Dit is tevens de uiterste uitsteldatum. Wie dus pas in mei uitstel aanvraagt, zal dit nog voor maximaal vijf maanden toegekend krijgen. 

Hou er rekening mee dat er geen terugwerkende kracht mogelijk is. Indien er de voorbije dagen reeds geld van uw rekening ging, kan u dit niet terugvorderen. 

De Vlaamse overheid heeft voor deze specifieke verlenging beslist dat er géén fiscaal nadeel zal zijn. U zal voor 2020 wel een kleiner bedrag aan aflossingen in het vak voor de woonbonus kunnen invullen, maar dat bedrag kan op het einde van de lening dan extra opgenomen worden. In totaal heeft u dus geen fiscaal nadeel. 


a) Bedrijven 


De maatregel voor de bedrijven houdt in dat KMO’s, niet-financiële ondernemingen, zelfstandigen en non-profitorganisaties uitstel kunnen krijgen voor hun ondernemingskredieten. Het gaat hier ook over een maximale periode van zes maanden. Hier gaat het wel enkel om het kapitaalgedeelte van de leningen. De intresten blijven dus verschuldigd in de uitgestelde periode. 

Ook hier is het belangrijk dat het bedrijf kan aantonen dat zij wel degelijk lijden onder de gevolgen van het Coronavirus en dat zij op 1 februari geen achterstallige betalingen hadden op de lopende kredieten. 

Daarnaast is er ook een waarborgregeling van 50 miljard euro voorzien voor bedrijven die nieuwe overbruggingskredieten nodig hebben. 


2. Premie zelfstandigen 


Naast de ondertussen bekende hinderpremie en overbruggingsrechten heeft de Vlaamse regering nu ook een premie in het leven geroepen voor ondernemers die niet verplicht waren de deuren te sluiten, maar wel een omzetdaling ondervinden omwille van de Coronacrisis. Het gaat hier over een éénmalige premie van 3.000,00 euro. 

De voorwaarde hierbij is dat u een verlies lijdt van meer dan 60% ten opzichte van dezelfde periode (15/03 – 30/04) vorig jaar. De verklaring van deze omzetdaling gebeurt op eer. Voor starters wordt een vergelijking gemaakt met het financieel plan bij oprichting. 

Indien u in bijberoep actief bent, heeft u recht op de premie indien u minstens het minimum aan sociale bijdragen van iemand in hoofdberoep betaalt. Indien u minder sociale bijdragen betaalt, heeft u recht op een lagere premie van 1.500,00 euro indien u voor niet meer dan 80% als werknemer actief bent. 

Voor de aanvraag van deze premie zijn nog geen details bekend, maar wij houden jullie zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

U kan steeds terecht bij uw dossierbeheerder om deze maatregelen te helpen toepassen op uw specifieke situatie. We kunnen u begeleiden bij het contact met de bank en het opstellen van de aanvraag. Alsook bij de aanvraag van de nieuwe premie van zodra deze beschikbaar is. Zoals steeds kunnen jullie ons bereiken tijdens de kantooruren, telefonisch of per mail. 


We wensen jullie het allerbeste. 

Team Eskofin. 


Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten