Contacteer ons

Update steunmaatregelen: ondersteuningspremie en investeringsaftrek

Beste klant, 

Er zijn weer enkele nieuwe maatregelen genomen ten gevolge van de coronapandemie. Daarom lijsten wij graag even op welke extra zaken laatst beslist werden. 


1. Verlenging bestaande maatregelen 


Enkele reeds in werking getreden maatregelen worden verlengd tot 31 augustus 2020. Het gaat hier om maatregelen die in onze vorige blogberichten reeds uitgebreid besproken werden: 

- De tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht 

- Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen (deze verlenging gebeurt vanaf juni niet meer automatisch, maar moet u zelf bij het sociaal secretariaat aanvragen) 

- Het corona-ouderschapsverlof 

- Vrijstelling of betalingsuitstel van de sociale bijdrage wordt ook toegepast voor Q3 en Q4 


2. Tijdelijke verlaging BTW-tarief in de horeca 


Vanaf 8 juni gelden voor de horeca tijdelijk nieuwe BTW-tarieven. Uitbaters mogen voor alle restaurant- en cateringdiensten het verlaagd tarief van 6% toepassen tot het einde van het jaar. Enkel de verkoop van alcoholische dranken wordt van deze verlaging uitgesloten, hierop blijft het tarief van 21% van toepassing. Ook de uitbaters van zaken die geen spijzen verschaffen, mogen dit verlaagd tarief toepassen. 


3. Verlenging hinderpremie en nieuwe ondersteuningspremie 


Er werd beslist dat ook na 12 juni de hinderpremie uitgekeerd zal blijven worden aan uitbaters die hun zaak verplicht gesloten moeten houden. Het bedrag blijft hetzelfde: men heeft recht op 160 euro per extra sluitingsdag. Ook de voorwaarden blijven dezelfde. Het moet gaan om een fysieke vestiging die verplicht gesloten dient te blijven. We denken hierbij aan wellnesscentra, binnenspeeltuinen, bioscopen, discotheken, zwembaden,… 

Voor de zaken die vanaf 8 juni (of voordien) wel reeds de deuren mochten openen, alsook voor andere ondernemingen zonder fysieke vestiging die al langer terug aan de slag zijn, kan de impact van de Coronacrisis nog altijd sterk voelbaar zijn. Hiervoor werd een nieuw ondersteuningspremie in het leven geroepen. 

Zowel zelfstandigen die in aanmerking kwamen voor de hinderpremie maar ondertussen weer open zijn, als zelfstandigen die recht hadden op de compensatiepremie, kunnen hier dus aanspraak op maken. De voorwaarde is dat er een omzetverlies aantoonbaar is van 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Als startdatum van de referentieperiode zal de dag van heropening genomen worden. Het bedrag van deze premie zal 2.000 euro bedragen voor zelfstandigen in hoofdberoep en 1.000 euro voor iemand in bijberoep. 

We houden u op de hoogte wanneer deze premie beschikbaar wordt. U doet er alvast goed aan een ondersteunend dossier op te bouwen. Hierin kan u extra gegevens bijhouden waarmee u uw heropening en verkopen kan aantonen. Voor de vergelijking met vorig jaar kan u terecht bij uw dossierbeheerder. 

4. Investeringsaftrek van 25% 


Naast de beslissing om de aftrekbaarheid van kosten voor evenementen en catering te verhogen van 50 naar 100% tot het einde van het jaar, heeft de ministerraad van 12 juni ook beslist om een verhoogde investeringsaftrek in te voeren voor de periode van 12 maart tot 31 december 2020. 

Deze verhoogde investeringsaftrek van 25% is van toepassing voor eenmanszaken, vrije beroepers en kleine ondernemingen en maakt het extra interessant om nog dit jaar te investeren in vaste activa die nieuw, afschrijfbaar en 100% beroepsmatig zijn. Voor elk actief dat aan deze voorwaarden voldoet, kan 25% van de aankoopprijs extra afgetrokken worden van de belastbare basis bij afsluiting van het boekjaar. 

In 2018 en 2019 bedroeg deze investeringsaftrek al 20%, maar vanaf begin dit jaar stond deze terug op zijn oorspronkelijk niveau van 8%. 

In verband met deze materie is voorlopig nog geen wettekst gepubliceerd. Van zodra dit wel het geval is, houden wij ons eraan u op de hoogte te brengen van de verdere details. 

Contacteer gerust uw dossierbeheerder om samen te overlopen welke maatregelen op vandaag al dan niet voor u van toepassing zijn. Wij staan u graag bij met raad en daad. 


Het Eskofin-team

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten