Contacteer ons

Update steunmaatregelen: overbruggingsrecht en Vlaams beschermingsmechanisme

Beste klant,

Graag brengen we jullie opnieuw een update in verband met de coronamaatregelen. In deze update hebben we het over de nieuwe regels met betrekking tot het corona-overbruggingsrecht en over een nieuwe subsidie voor de periode augustus tot en met september: het Vlaams beschermingsmechanisme.

1.       Nieuwe regels overbruggingsrecht

Vanaf 1/09 zullen enkele zaken wijzigen in het beleid rond het overbruggingsrecht.

Ten eerste wordt de regeling van het corona-overbruggingsrecht verlengd tot het einde van het jaar. De regeling van het ‘corona-overbruggingsrecht bij heropstart’ wordt verlengd tot eind oktober.

Ten tweede veranderen de voorwaarden voor het verkrijgen van deze uitkeringen. Hieronder lijsten we de voorwaarden op die gelden vanaf 01/09.

-          Voor het corona-overbruggingsrecht moet je zaak verplicht gesloten zijn en dit minstens één dag per maand. Ook restaurants die niet meer serveren komen nog in aanmerking. Wie op dit moment dus nog steeds verplicht is gesloten (of opnieuw verplicht dient te sluiten omwille van de nieuwe verstrengingen), komt nog in aanmerking voor de uitkering. Dit geldt tot het einde van het jaar en wordt enkel nog nagegaan aan de hand van de activiteit zoals aangegeven bij de kruispuntbank.

-          Tot en met augustus volstond het om zeven dagen inactiviteit per maand aan te tonen om ook recht te hebben op het corona-overbruggingsrecht. Ondernemers die het overbruggingsrecht via deze regel verkregen, vallen vanaf 1/09 uit de boot.

Wél hebben zij met zeven opeenvolgende dagen sluiting recht op het gewone overbruggingsrecht. Dit ‘gewoon overbruggingsrecht’ heeft wel twee bijkomende voorwaarden: u moet minstens één jaar actief zijn en de voorbije vier jaar minstens vier keer kwartaalbijdragen hebben betaald.

-          De steun bedraagt nog steeds 1.291,69 euro voor alleenstaanden en 1.614,10 euro met gezinslast.

-          Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de uitkeringen zullen belast worden aan 16,5 % in de personenbelasting. Voor een zelfstandig bedrijfsleider worden ze belast aan de gewone progressieve tarieven.

-          Voor het overbruggingsrecht-heropstart moet er een verplichte sluiting geweest zijn, met mogelijke heropstart na 3/05. Er moet ook een omzetdaling van 10% aantoonbaar zijn tussen het tweede kwartaal van 2020 en hetzelfde kwartaal van 2019. Deze voorwaarden blijven behouden. De steun bedraagt evenveel als bij het corona-overbruggingsrecht.

 

2.       Vlaams beschermingsmechanisme

De Vlaamse overheid tovert opnieuw een nieuwe steunmaatregel uit zijn hoed. Inclusief nieuwe regels en voorwaarden. Ze luistert naar de naam ‘Vlaams beschermingsmechanisme’.

De subsidie kan verkregen worden indien je een omzetdaling kan aantonen van 60% in de periode van 1/08/2020 – 30/09/2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een bijkomende voorwaarde is dat je ook in aanmerking kwam voor de hinder- en/of compensatiepremie. Je dient gevestigd te zijn in het Vlaams gewest én geopend zijn.

Indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heb je recht op een subsidie van 7,50% van de omzet die je in de referentieperiode van 2019 bij elkaar werkte. En dit met een maximum van 15.000 euro.

Deze premie zal aangevraagd kunnen worden vanaf begin oktober 2020. We brengen jullie hiervan tijdig op de hoogte.

 

Bij deze bent u weer bijgebeend met de laatste ontwikkelingen in de corona-thematiek. Wij houden ons eraan u blijvend op de hoogte te houden van de laatste wijzigingen. U blijft hiervan op de hoogte door ons te volgen op Facebook en Instagram, maar ook via mail en de blogpagina op onze website.

Contacteer ons gerust bij verdere vragen!

 

Tot binnenkort,

 

Het Eskofin-team.


Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten