Contacteer ons

Update steunmaatregelen: overbruggingsrecht type 2, Vlaams Beschermingsmechanisme 4 en de herstartlening

Beste klant,

We brengen u graag opnieuw op de hoogte van enkele aandachtspunten bij de te verkrijgen steunmaatregelen. Ook lichten we kort twee nieuwe maatregelen toe die binnenkort beschikbaar zullen zijn: de herstartlening en de globalisatiepremie.


1. Crisis-overbruggingsrecht type 2: omzetdaling

We gingen in onze vorige update al dieper in op de verschillende nieuwe types overbruggingsrecht die sinds dit jaar in voege zijn getreden.

We merken dat er enige verwarring is ontstaan met betrekking tot het aantonen van de omzetdaling bij overbruggingsrecht ‘type 2’. De omzetdaling dient telkens aangetoond te worden in de maand voorgaand op de maand waarvoor u het overbruggingsrecht aanvraagt, in vergelijking met diezelfde maand in 2019.Voor het overbruggingsrecht van januari moest je zo een omzetdaling aantonen van 40% in december 2020 ten opzichte van december 2019. Voor het overbruggingsrecht van februari zal een omzetdaling moeten aangetoond worden in januari 2021 ten opzichte van januari 2019. 

Zelfstandigen die in januari 2019 nog niet actief waren, mogen vergelijken met de eerstvolgende volledige actieve maand van de zelfstandige activiteit. Het dubbel crisis-overbruggingsrecht blijft enkel van toepassing voor verplicht gesloten ondernemingen. Zelfstandigen die in februari of maart mochten heropenen (diverse contactberoepen) kunnen dus vanaf maart enkel nog op dit type 2 (omzetdaling) aanspraak maken. 

De aanvragen voor de verschillende soorten overbruggingsrecht kan u doen via het sociaal secretariaat, waar u ook bij terecht kan voor specifieke vragen hierover. Voor de aan te tonen cijfergegevens kan u bij uw dossierbeheerder terecht.

2. Vlaams Beschermingsmechanisme 4.0

In tegenstelling tot 2020 behoudt de overheidssteun tot onze opluchting in 2021 zijn zelfde naam en vorm. Zo blijven ook de voorwaarden en bedragen gelijkaardig aan de vorige varianten van het Vlaams Beschermingsmechanisme. Er werd aangekondigd dat deze maatregel verlengd zal worden voor februari, maart en april. We lijsten de kenmerken van deze 4de versie nog even op:

De voorwaarde is een omzetdaling van 60% in de periode 01/01 tem 31/01/2021 ten opzichte van dezelfde referentieperiode vorig jaar. Verplicht gesloten sectoren dienen de omzetdaling niet aan te tonen. Voor de overige sectoren is een staving wel verplicht.

Ook starters kunnen zich beroepen op deze premie. Zij tonen de omzetdaling aan ten opzichte van hun financieel plan.

De premie bedraagt 10% van de omzet (exclusief btw) tijdens de referentieperiode.

Bijberoepers hebben recht op 5% van die omzet als ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Let op: zij komen enkel in aanmerking als ze in 2019 een beroepsinkomen uit hun bijberoep verdienden tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro (en de overeenkomstige sociale bijdragen betaalden). Bovendien mogen zij maximaal voor 80% actief zijn als loontrekkende.

U kan voor deze aan te tonen omzetdaling en de op te geven cijfers terecht bij uw dossierbeheerder.

Er is een minimumpremie voorzien van 600 euro en maxima van 7.500 tot 40.000 euro, afhankelijk van het aantal werknemers actief in uw zaak.

De aanvraag kan u doen tem 15/03 via de website van Vlaio:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4

Coming soon: herstartlening

De herstartlening is bedoeld om de aankopen van voorraden mogelijk te maken en zo een vlotte heropening van ondernemingen te verzekeren.

De minimumlening bedraagt 10.000 euro. Deze kan terugbetaald worden op 2 of 3 jaar, afhankelijk van het geleende bedrag, en zal onderworpen zijn aan een intrest van 1%.Enkel ondernemingen die voor de crisis gezond waren, komen in aanmerking. Hoe dit zal gemeten worden, valt nog af te wachten.

De globalisatiepremie, dewelke we al kort aankondigden in ons vorig blogbericht, werd op 19 februari goedgekeurd door de Europese Commissie. Van zodra deze beschikbaar is koppelen we terug naar u met meer tekst en uitleg.

Contacteer ons gerust bij verdere vragen!


Hou de moed erin,

Het Eskofin-team.


Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten