Contacteer ons

Update steunmaatregelen: uitbreiding overbruggingsrecht

Beste klant,

Net als u kijken wij met lede ogen naar de Coronacijfers die opnieuw de verkeerde richting uitgaan. Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ hebben we daarom als kantoor beslist om telewerk opnieuw als norm in te voeren. Wel zal er steeds permanentie aanwezig zijn op kantoor.

Afspraken trachten we zoveel als mogelijk opnieuw via online platformen te laten plaatsvinden. We zorgen hierbij voor de nodige ondersteuning. Indien u toch liever een afspraak op kantoor wenst te laten doorgaan, vragen wij u voorafgaand een afspraak in te plannen, om de handen te ontsmetten en een mondmasker te dragen. Wij danken u alvast voor uw medewerking in deze.

Op deze manier proberen we zoveel als mogelijk zorg te dragen voor de gezondheid van onze medewerkers en van onze klanten.

Nu de btw-aangiftes ingediend zijn, brengen wij u ook graag nog eens op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op vlak van de corona-steunmaatregelen.

1. Ondersteuningspremie beschikbaar

Sinds 15 juli kan de nieuwe ondersteuningspremie aangevraagd worden. De voornaamste voorwaarde is een aantoonbare omzetdaling van 60% in een referentieperiode van één maand ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook is deze enkel van toepassing op zelfstandigen die voordien ook recht hadden op de hinder- of compensatiepremie.

Voor ondernemers die verplicht moesten sluiten is de referentieperiode de maand vanaf de eerste dag van heropening. Voor ondernemers die niet verplicht dienden te sluiten maar door hun omzetverlies in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie, geldt als referentieperiode de volledige maand mei.

Deze premie bedraagt 2.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en 1.000 euro voor zelfstandigen in bijberoep.

Contacteer gerust uw dossierbeheerder om samen te bekijken of u al dan niet recht hebt op deze premie. De aanvraag kan u zelf indienen via de website van Vlaio tot 15 augustus.

2. Overbruggingsrecht en relance-uitkering

Ook voor de maanden juli en augustus wordt de regeling van het overbruggingsrecht verder doorgetrokken. Ondernemers die nog steeds verplicht gesloten zijn (zoals discotheken en organisatoren van massa-evenementen) of ondernemers die direct afhankelijk zijn van de voorgenoemde sectoren, hebben hier automatisch recht op.

Ondernemers die niet meer verplicht gesloten zijn maar wel nog aantoonbaar minstens zeven opeenvolgende dagen per maand geen activiteit uitoefenen, kunnen ook nog van de regeling genieten. De bewijslast bij aanvraag wordt echter iets groter, dus zorg dat u voldoende objectieve bewijzen kan voorleggen.

Voor ondernemers die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarde en dus geen recht meer hebben op het overbruggingsrecht, is er nu ook het ‘overbruggingsrecht heropstart’ of de ‘relance-uitkering’. Er zijn wel drie belangrijke voorwaarden:

- Op 3 mei waren uw activiteiten nog niet toegelaten door de maatregelen van de overheid, maar ondertussen is dat wel opnieuw het geval

- U heeft in het tweede kwartaal van 2020 een aantoonbaar omzetverlies geleden van 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

- U betaalt sociale bijdragen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep

Deze relance-uitkering bedraagt evenveel als het overbruggingsrecht, namelijk 1.614,10 euro per maand voor zelfstandigen met gezinslast en 1.291,69 voor zelfstandigen zonder gezinslast.

De aanvraagformulieren voor deze uitkeringen kan u terugvinden op de website van Vlaio en dient u ingevuld te bezorgen aan uw sociaal verzekeringsfonds.

3. Ouderschapsverlof zelfstandigen tot 30 september

Voor zelfstandigen die hun activiteiten verminderen om voor hun kinderen te zorgen, was er al de ouderschapsuitkering tot eind juni. Deze werd nu verlengd tot eind september. De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand. Voor eenoudergezinnen of gezinnen met een kind met een handicap bedraagt deze uitkering respectievelijk 1.050 en 638,69 euro. De uitkering kan aangevraagd worden bij het sociaal secretariaat.

Let wel op: deze uitkering is niet combineerbaar met de verschillende soorten overbruggingsrecht. Indien je daarop recht hebt, is het niet interessant om de uitkering ouderschapsverlof aan te vragen.

Wij hopen samen met u op een positieve omwenteling van de cijfers. In alle geval staat ons team de hele zomer paraat om u te begeleiden bij al uw vragen. In de situatie waarbij uw dossierbeheerder tijdelijk afwezig is, kan u steeds bij een van onze andere collega’s terecht via het algemene nummer 09 277 04 60. Indien u zelf nog een vakantie in het vooruitzicht heeft, wensen wij u alvast een deugddoende tijd toe.


Tot binnenkort,

Het Eskofin-team.

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten