Contacteer ons

Update steunmaatregelen: Vlaams Beschermingsmechanisme 5, het Globalisatiemechanisme en meer

 Beste klant,

Het virus waart ondertussen al meer dan een jaar rond in ons land. Nu de ‘Paaspauze’ gelanceerd is, moeten we allemaal opnieuw omgaan met de verstrengde maatregelen.

Toch leven we op hoop: elke dag zijn er meer mensen gevaccineerd en zetten we zo de nodige stappen richting een vrijere toekomst. Om u in die tocht te ondersteunen zijn er de steunmaatregelen, dewelke wij graag opnieuw voor u toelichten.  

 

1.       Eén jaar corona: uitstel sociale bijdragen

Eén van de eerste maatregelen die vorig jaar genomen werden, was de mogelijkheid tot uitstel van de sociale bijdragen. Zo kon u een uitstel van één jaar aanvragen voor de betaling van de sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen voor 2018 en 2019.

Dit toegekende uitstel verviel op 31/03, waardoor deze bijdragen nu betaald moeten worden. De sociaal verzekeringsfondsen geven de mogelijkheid om een afbetalingsplan van maximaal 12 maanden aan te vragen voor het aflossen van deze bijdragen. Een toegekend aflossingsplan zorgt er tevens voor dat de sociale rechten gevrijwaard worden. Een stipte aflossing van dit plan is wel noodzakelijk.

Ook voor de sociale bijdragen van 2021 kan nog steeds uitstel aangevraagd worden. Gelieve voor deze zaken contact op te nemen met uw klantenadviseur bij uw sociaal verzekeringsfonds.

2.       Crisis-uitkeringen verlengd

De verschillende vormen overbruggingsrecht werden verlengd tot en met juni 2021. Vergeet niet dat er voor elke periode een nieuwe aanvraag dient te gebeuren.

Omwille van de verstrengde maatregelen die sinds 27/03 gelden, is ook het dubbel overbruggingsrecht voor contactberoepen terug mogelijk. Zij kunnen dit voor zowel maart als april verkrijgen. Wie namelijk voor minstens één dag verplicht moet sluiten in een bepaalde maand, heeft voor die maand recht op het dubbel overbruggingsrecht. Wie voor maart al een andere vorm van het overbruggingsrecht aanvroeg, zal een nieuwe aanvraag moeten doen voor het dubbel overbruggingsrecht. U zal dan midden april een bijstorting krijgen.

Let op #1: de niet-essentiële winkels die verplicht moeten sluiten, mogen deze keer wel op afspraak werken. Wie als winkel op deze mogelijkheid ingaat, verliest hiermee zijn recht op het dubbel overbruggingsrecht. Indien u dus in de laatste dagen van maart op afspraak werkte, verliest u het recht op dubbel overbruggingsrecht. Wel blijft het enkel overbruggingsrecht mogelijk indien u de 40% omzetdaling kan aantonen.

Indien het voor uw winkel onmogelijk blijkt (niet rendabel, geen personeel of onmogelijk voor uw activiteit) op afspraak te werken, kan u ervoor kiezen om vrijwillig te sluiten en alsnog gebruik te maken van het dubbel overbruggingsrecht. U mag dan wél nog via take away en click-en-collect blijven werken. 

Let op #2: indien u verschillende activiteiten uitoefent maar deze zijn niet allen verplicht gesloten, dan heeft u geen recht op het dubbel overbruggingsrecht. Wel komt u nog in aanmerking voor het overbruggingsrecht wegens omzetdaling indien u aan de voorwaarden voldoet.

Als u in week van 29/03 – 04/04 uw activiteit niet heeft kunnen uitoefenen omwille van thuisopvang voor de kinderen, kan u ook aanspraak maken op de derde pijler van het overbruggingsrecht. Deze pijler is ook van toepassing indien u uw kind thuishield van het kinderdagverblijf. Voor kinderen waarbij een Paaskamp werd geannuleerd en waarvoor u uw beroepsactiviteit volledig moet onderbreken om in opvang te kunnen voorzien, is dit overbruggingsrecht ook beschikbaar. Extra aandachtspunt: het moet hier gaan om activiteiten die niet van thuis kunnen uitgeoefend worden.

Het overbruggingsrecht voor april kan nu al aangevraagd worden. Dit kan door contact op te nemen met uw sociaal verzekeringsfonds. Voor de te bewijzen cijfers kan u bij ons terecht.

3.       Vlaams Beschermingsmechanisme 5.0

Het Vlaams Beschermingsmechanisme is u ondertussen alom gekend. Deze 5de versie is van toepassing op februari 2021:

De voorwaarde is een omzetdaling van 60% in de periode 01/02 tem 28/02/2021 ten opzichte van dezelfde referentieperiode vorig jaar. Verplicht gesloten sectoren dienen de omzetdaling niet aan te tonen. Voor de overige sectoren is een staving wel verplicht.

Ook starters kunnen aanspraak maken op deze premie. Zij tonen de omzetdaling aan ten opzichte van hun financieel plan.

De premie bedraagt 10% van de omzet (exclusief btw) tijdens de referentieperiode.

Bijberoepers hebben recht op 5% van die omzet als ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Let op: zij komen enkel in aanmerking als ze in 2019 een beroepsinkomen uit hun bijberoep verdienden tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro (en de overeenkomstige sociale bijdragen betaalden). Bovendien mogen zij maximaal voor 80% actief zijn als loontrekkende.

Er is een minimumpremie voorzien van 600 euro en maxima van 7.500 tot 40.000 euro, afhankelijk van het aantal werknemers actief in uw zaak.

U kan voor deze aan te tonen omzetdaling en de op te geven cijfers terecht bij uw dossierbeheerder.

De aanvraag kan u doen tem 15/04 via de website van Vlaio:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-5

Het beschermingsmechanisme 6 voor periode maart 2021 zal allicht opnieuw vanaf 15/04 beschikbaar zijn voor aanvraag. Het is echter nog niet bekend met welke omzet die maand vergeleken zal moeten worden, aangezien covid in maart 2020 de eerste keer bij ons toeslag.

Voor het beschermingsmechanisme voor de maand april (versie 7) wordt het steunpercentage alvast opgetrokken naar 15%. De maxima worden ook verhoogd, met als plafond 60.000 euro.

4.       Globalisatiemechanisme afgeklopt

Deze in onze eerder gepubliceerde blogberichten aangehaalde premie werd sinds kort geactiveerd. We lijsten de voorwaarden voor u op:

-          Deze premie is niet beschikbaar voor eenmanszaken. Ook volgende ondernemingen komen niet in aanmerking:

                     ° Rechtstoestand van stopzetting, ontbinding of faillissement

                     ° Holdings-, management- of patrimoniumvennootschappen

                     ° Onderneming waarvan bestuurder verbonden is aan andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen

                     ° Krediet- en financiële instellingen

-          Omzetverlies van minimum 60% tussen 01/04/2020 – 31/12/2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019

-          Boekhoudkundig verlies (voor belastingen) in de periode 01/04/2020 – 31/12/2020

-          Actieve exploitatiezetel op 30/09/2020 en volledig Q4 2020 actief

-          De omzet is minstens 450.000 euro (excl btw) over de periode 01/04/2019 – 31/12/2019

De premie bedraagt 10% van de omzet over de periode 01/04/2019 – 31/12/2019, maar wordt beperkt tot 70% (middelgrote) of 90% (kleine ondernemingen) van de ‘niet-gedekte kosten’. Ook worden eerder ontvangen premies via Vlaio in mindering gebracht van dit bedrag. Ook werd er een maximumbedrag vastgelegd afhankelijk van de omzetdaling en het aantal werknemers.

Indien u aan de opgelijste voorwaarden voldoet, zullen wij u zelf contacteren om deze aanvraag samen tijdig in te dienen. De aanvraag kan gebeuren tussen 01/04 en 30/09 via de website van Vlaio.

5.       Online registratieplicht voor telewerk

Telewerk is sinds november 2020 verplicht in ons land. Omdat het vermoeden leeft dat hier veel overtredingen tegen gebeuren, voert de overheid de controles op. De verplichting tot online registratie moet werkgevers en hun personeel aansporen deze maatregel correcter na te leven.

U wordt als werkgever verplicht maandelijks aan te geven hoeveel werknemers er in dienst zijn en de welke hiervan niet kunnen thuiswerken. Deze registratie dient te gebeuren via www.socialsecurity.be

Voor bedrijfsleiders zonder personeel is dit niet verplicht. Ondernemingen mét personeel moeten de bedrijfsleider wel meetellen bij de aan te geven aantal personen actief in de onderneming.

De Deadline voor april is 6/04/2021.

 

Hopelijk kunnen de paasklokken u dit weekend een hoopvolle en betere toekomst brengen, en luiden zij de verbetering van de cijfers in. Wij wensen jullie alvast een deugddoend weekend.

Contacteer ons gerust bij verdere vragen!


Hou de moed erin,

Het Eskofin-team.

Opgesteld op 02/04/2021


Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten