Contacteer ons

Vennootschapsrecht

Ook voor het opmaken of nakijken van contracten, samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en reorganisaties zoals fusies en splitsingen kunt U bij ons terecht.  We begeleiden U bij elk aspect van bovenstaande transacties. 


Ook indien het wat minder gaat, en U advies nodig heeft in het kader van het al dan niet aanvangen van de procedure WCO kunnen we U met raad en daad bijstaan. 


Advies bij het vereffenen en ontbinden van uw vennootschap is uiteraard ook één van de expertises waarbij we U kunnen helpen.