Contacteer ons

Bouw: wijziging verplichte vermelding factuur bij 'btw verlegd' vanaf 1/1/2023

Zoals u weet gebeurt de voldoening van de btw bij werken in onroerende staat die worden verricht voor een BTW-plichtige afnemer die periodieke btw-aangiften indient, verplicht door de afnemer (art. 20 §1 KB nr. 1). Tot eind dit jaar voldoet u aan uw facturatieverplichtingen door op de facturen aan deze klanten ‘btw verlegd’ te vermelden. Vanaf 1/1/2023 is dit echter niet meer voldoende. Er zijn twee situaties: 

1) Uw klant is een gewone btw-plichtige die periodieke btw-aangiften indient In deze situatie dient vanaf 1/1 de volgende vermelding verplicht opgenomen te worden op uw factuur: 

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.” 

2) Uw klant is een kleine onderneming (art. 56bis W.btw) of landbouwonderneming Deze klanten mogen hun BE-btw-nummer meedelen aan de aannemer en moeten hem op de hoogte brengen van het feit dat zij geen periodieke btw-aangiftes indienen. Zo weet de aannemer dat hij 21% kan factureren. Indien deze klanten dit niet meedelen, kan de aannemer alsnog een factuur zonder btw uitreiken maar moet hij opnieuw de verplichte vermelding maken: 

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.” 

Deze regeling werd in het leven geroepen om te vermijden dat aannemers ten onrechte de verlegging toepassen, alsook om de aansprakelijkheid bij de klant van de aannemer te leggen. 

Pas dus zeker uw facturatie aan tegen 1/1/2023 om tijdig in regel te zijn met deze nieuwe wetgeving. 


Contacteer ons gerust bij verdere vragen! 

Opgesteld op 15/12/2022

Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Aftrekbare beroepskosten

Aftrekbare beroepskosten

Lees meer
Bekijk alle blogberichten