Contacteer ons

De aankoop van een nieuwe wagen: fiscale aandachtspunten

Beste klant,

Bij de aankoop van een nieuwe wagen voor uw bedrijf of éénmanszaak denkt u misschien niet onmiddellijk aan de fiscale implicaties van deze keuze. We willen u via dit blogbericht graag wijzen op het belang hiervan, aangezien de fiscale aftrekbaarheid van uw autokosten sterk kan verschillen afhankelijk van het voertuig dat u kiest. We overlopen de wijzigingen vanaf 1 januari 2021 en gaan ook nog eens over de overige regelgeving.

Vanaf 01/01/2021: NEDC of WLTP uitstoot

Voor het bepalen van de fiscale aftrekbaarheid van uw wagen, vindt u bij de info van uw auto momenteel nog twee verschillende getallen voor de uitstootwaarde. De NEDC-norm en de WLTP-norm. Het zal u niet ontgaan zijn dat de NEDC-norm lager ligt dan de WLTP-norm, waardoor deze laatste zorgt voor een lagere aftrekbaarheid van de autokosten. Voorlopig kan de NEDC-norm blijven gebruikt worden voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid. 

Voor het bepalen van het voordeel alle aard wordt het gebruik van de WLTP-norm wél al opgelegd vanaf 01/01/2021. Ook zal de NEDC-norm vanaf 2021 verdwijnen bij nieuw ingeschreven voertuigen. Concreet betekent dit dat voor wagens die ingeschreven worden vanaf 2021, wél de WLTP-norm zal dienen toegepast te worden voor het bepalen van de fiscale aftrekbaarheid, en deze aftrekbaarheid dus lager zal liggen. Indien het inschrijvingsbewijs beide waardes weergeeft (NEDC én WLTP), hebben we voorlopig nog de keuze.

Eerdere wetgeving

a)      Brandstoftype en uitstoot

Sinds één januari 2020 zijn de regels rond de aftrek van autokosten weer ingrijpend gewijzigd. Sindsdien moet de ‘gramformule’ toegepast worden om de fiscale aftrek van de autokosten te berekenen. Deze formule houdt rekening met welke soort brandstof uw wagen verbruikt, alsook met de effectieve uitstoot zelf.

Gramformule: Aftrekpercentage = 120% - (0,5 * brandstofcoëfficiënt * co²-uitstoot)

Er zijn drie soorten brandstofcoëfficiënten:

Aard brandstof

Coëfficiënt

Dieselauto’s en dieselhybrides

1

Aardgasmotor en vermogen <12 pk        

0,9

Andere motor

0,95

 

Het percentage dat hiermee bekomen wordt, is de fiscale aftrekbaarheid van alle kosten verbonden aan die specifieke wagen. Waar vroeger de brandstofkosten minimaal voor 75% aftrekbaar waren, volgen zij vanaf 01/01/2020 ook de gramformule.

Voor wagens met een co²-uitstoot van minder dan 200g/km is er een minimum vastgelegd van 50% en een maximum van 100%. Voor wagens met een co²-uitstoot van meer dan 200g/km is dat minimum vastgelegd op 40%.

Voorbeeld: voor een wagen die rijdt op benzine en een uitstoot heeft van 120 gram, vullen we de formule in:

120% - (0,5 * 0,95 * 120) = 63% fiscale aftrekbaarheid

Ter vergelijking: in 2019 waren de kosten voor deze wagen nog 80% aftrekbaar.

Verschil vennootschappen en éénmanszaken

De hierboven vermelde regeling van de gramformule geldt onherroepelijk voor vennootschappen met boekjaren die ten vroegste 01/01/2020 starten (Aanslagjaar 2021).

Voor éénmanszaken is dit niet het geval. Voor personenwagens aangekocht na 01/01/2018 volgen zij de aftrekregels van de nieuwe gramformule. Voor wagens aangekocht vóór 01/01/2018 geldt echter wél nog de oude regeling. Deze regeling wordt gebaseerd op volgende tabel.

Diesel

   Benzine   

Aftrek%

<= 60

     <= 60

100%

61 – 105

     61 – 105

90%

106 – 115

     106 – 125       

80%

>115

     >125

75%

 

Voor de wagens met een hogere uitstoot die aangekocht werden voor 01/01/2018 en eigendom zijn van een éénmanszaak, geldt dus nog steeds een minimum aftrekbaarheid van 75%. Dit minimumpercentage blijft overigens ook overeind voor wagens aangekocht na 01/01/2018. Tenzij de wagen meer dan 200 gr verbruikt, dan zijn diens kosten slechts 40% aftrekbaar. 

b)     Elektrische wagens en lichte vracht

Vanaf 01/01/2020 verviel ook het gunstige aftrekregime van 120% voor elektrische wagens. Al de kosten voor elektrische wagens zijn vanaf die datum nog 100% aftrekbaar.

Ook de kosten voor wagens die ingeschreven zijn als lichte vracht, zijn 100% aftrekbaar.

c)      Hybrides – opgelet voor de zogenaamde ‘valse’ hybride

Een hybride wagen is een wagen die een combinatie van verschillende technieken gebruikt als aandrijving. Deze als hybride gekwalificeerde wagens waren tot eind 2019 fiscaal zeer interessant, aangezien hun aftrekpercentage op dezelfde manier bepaald werd als een ‘gewone’ wagen. Omwille van de verschillende aandrijvingssystemen viel hun co²-uitstoot laag uit en genoten zij een hoge aftrekbaarheid.

Maar vanaf 01/01/2020 wordt er een onderscheid gemaakt. Hierbij worden valse hybride wagens anders gekwalificeerd. Een wagen is een valse hybride als:

-          De energiecapaciteit van de batterij minder bedraagt dan 0,5 kilowatt uur per 100 kg van het autogewicht

-          OF als de co²-uitstoot hoger is dan 50 gram per km

Voor deze valse hybrides dient er niet langer gekeken te worden naar de eigen uitstootwaarde, maar naar de uitstootwaarde van eenzelfde model dat uitsluitend aangedreven wordt door een brandstofmotor. De voorwaarde hier is dat het overeenstemmend voertuig gebruik maakt van dezelfde brandstof en van hetzelfde merk en model is. Als er verschillende modellen zijn die bij deze criteria aansluiten, moet diegene genomen worden waarvan het vermogen het dichtst aanleunt bij het hybride model.

Indien er geen dergelijk gelijkaardig model voorhanden is, wordt de uitstootwaarde van de valse hybride vermenigvuldigd met 2,5.

Ook voor de bepaling van het VAA geldt vanaf 01/01/2020 deze nieuwe regeling.

Voor deze regeling geldt alsook een uitzondering: voor hybride wagens aangekocht of geleased voor 01/01/2018 blijft dezelfde regeling als voordien gelden. Voor de valse hybrides is deze uitzondering van toepassing voor zowel vennootschappen als éénmanszaken.

Kort kunnen we dus volgende adviezen meegeven

1)     Dieselwagens worden nadeliger behandeld dan andere brandstoffen

2)     Hoe lager de uitstoot, hoe hoger de fiscale aftrekbaarheid

3)     Indien u voor een hybride kiest, controleren of het niet om een ‘valse’ hybride gaat

 

Bij de keuze van uw nieuwe wagen kan u steeds bij uw dossierbeheerder terecht om de fiscale implicaties bij uw verkregen offertes te berekenen.

 

Tot binnenkort,

 

Het Eskofin-team.

 

Gepubliceerd op 02/12/2020


Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Btw-vrijstellingsregeling

Btw-vrijstellingsregeling

Lees meer
Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Update steunmaatregelen: verlengde steun tot 30/9

Lees meer
Bekijk alle blogberichten