Contacteer ons

Btw-vrijstellingsregeling1. Vrijstellingsregeling kleine onderneming (Art. 56bis WBTW)

Indien uw jaarlijks omzetcijfer niet meer dan 25.000 euro bedraagt, kan u gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling. Deze voorwaarde geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen. Wel worden bepaalde sectoren uitgesloten. Zo kunnen horeca-activiteiten en werken in onroerende staat nooit onder de vrijstellingsregeling vallen. Ook btw-eenheden kunnen er geen gebruik van maken.

Indien uw klanten voornamelijk particulieren zijn, heeft u een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie aangezien u in tegenstelling tot uw btw-plichtige concurrenten geen btw moet aanrekenen.

Een ander voordeel van de vrijstellingsregeling is dat u ontsnapt aan de meeste btw-verplichtingen:

-        U moet geen periodieke aangiften indienen

-        U moet geen btw aanrekenen aan uw klanten

-        Er dient geen btw doorgestort te worden aan de Staat

Maar let op! Daarnaast moet u wel nog steeds enkele andere verplichtingen voldoen:

-        U blijft btw-belastingplichtige en moet dus een btw-nummer hebben

-        Vermelding op verkoopfacturen: ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Art.56bis WBTW’

-        Voor in het buitenland geleverde goederen en diensten aan een buitenlandse btw belastingplichtige, moet u een intracommunautaire opgave indienen

-        Bij intracommunautaire verwervingen of diensten (dwz in het buitenland, binnen de EU) waarvoor u de btw-schuldenaar bent, moet u een bijzondere btw-aangifte indienen. Geef uw btw-nummer niet door om dit te vermijden! De leverancier rekent u dan correct het in dat land geldende btw tarief aan.

-        Jaarlijks moet u een btw-klantenlisting indienen (enkel als u gefactureerd heeft aan btw-plichtige afnemers)

-        Er mag geen btw in aftrek genomen worden

Tweemaal per jaar kan de vrijstellingsregeling geactiveerd worden bij uw bevoegd ‘team beheer’: op 1 januari of 1 juli. U kan ook reeds voor deze regeling kiezen bij de opstart van uw activiteit. De contactgegevens van dit ‘team’ vindt u terug via Myminfin. Bij voorkeur kan u steeds uw dossierbeheerder contacteren om de aanvraag samen in orde te brengen.

Wanneer u van de vrijstelling wil afstappen, kan u nadien pas vanaf 1 januari van het derde jaar na die overstap terugkeren naar de vrijstellingsregeling.


2. Vrijstellingsregeling (Art. 44 WBTW)

Bepaalde activiteiten zijn vrijgesteld van btw, ongeacht het jaarlijks omzetcijfer. Indien een onderneming/zelfstandige enkel dergelijke activiteiten uitoefent, dient deze zich niet te registreren als btw-belastingplichtige. Ze hebben geen recht op aftrek en dienen geen btw aan te rekenen aan hun klanten. Het gaat om de volgende sectoren:

-        Medische en zorgsector

-        Sociaal-culturele sector

-        Financiële sector

-        Onderwijs

-        …

Via volgende link kan u de volledige lijst raadplegen: MyMinfin (fgov.be)

Deze vrijgestelde sectoren dienen zich niet te registreren bij de btw:

-        Zij hebben dus geen btw-nummer

-        Er dient geen periodieke aangifte te gebeuren, ook geen jaarlijkse btw-klantenlisting

Opgelet: wanneer zij alsnog Belgische btw moeten voldoen omwille van intracommunautaire verwervingen van goederen of wegens intracommunautaire diensten waarbij de btw werd verlegd, moeten zij zich toch registreren.


3. Gemengde btw-plicht

Daarnaast kan u ook gemengd btw-plichtig zijn indien u zowel btw-plichtige als btw-vrijgestelde (Art. 44 WBTW) activiteiten uitoefent. In dat geval moet u zich voor de btw-plichtige activiteiten registreren bij de btw en aan alle verplichtingen voldoen die daaraan verbonden zijn (btw registratie, btw aanrekenen op verkopen, periodieke aangiftes indienen, jaarlijkse listing,…).

Voor de activiteiten die vallen onder de vrijstellingsregeling (Art. 44 WBTW) gelden de regels zoals hierboven onder punt 2 aangegeven.

Voor algemene kosten die zowel betrekking hebben op de btw-plichtige activiteit als op de vrijgestelde activiteiten is de btw slechts aftrekbaar in verhouding van het omzetpercentage van de btw-plichtige activiteit ten opzichte van de totale omzet (btw-plichtige + btw-vrijgestelde activiteit). Uw dossierbeheerder kan u hierover voorzien van meer info en dit algemeen verhoudingsgetal voor u berekenen.

 

Contacteer ons gerust bij verdere vragen!

Het Eskofin-team.

Opgesteld op 03/09/2021


Bericht delen

Gerelateerde blogberichten

Aftrekbare beroepskosten

Aftrekbare beroepskosten

Lees meer
Hoe een dagontvangstenboek en kasboek correct invullen

Hoe een dagontvangstenboek en kasboek correct invullen

Lees meer
Bekijk alle blogberichten